Vol. 50 num. 3

Complete issue in pdf

Articles

PSYCHOPATIA SUSPECTA: APOLOGIA PRO SUA VITA
Dr Leposava Kron, pp: 9-19

Read more »

KONCEPCIJA ISTRAGE U KRIVIČNOM POSTUPKU U SVIJETLU NOVOG KRIVIČNO PROCESNOG ZAKONODAVSTVA
Prof. dr Drago Radulović, pp: 21-35

Read more »

MODELI EVROPSKOG KRIVIČNOG PRAVA I STATUTA MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH TRIBUNALA U REALIZACIJI IDEJE NADNACIONALNOG KRIVIČNOG PRAVA
Prof. dr Ivana Simović-Hiber, pp: 37-60

Read more »

PREKRŠAJI I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – NEKE NEDOUMICE I OTVORENA PITANJA
Dr Vladan Joldžić, pp: 61-74

Read more »

UZROCI MALOLETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA
Dr Zlatko Nikolić, pp: 75-85

Read more »

OSTVARIVANJE IDEJE O IZGRADNJI PROBACIJSKOG SISTEMA U SRBIJI
Dr Zoran M. Stevanović, pp: 87-102

Read more »

NAČELO MATERIJALNE ISTINE U KRIVIČNOM POSTUPKU
Dr sc. Hajrija Sijeričić-Čolić, pp: 103-133

Read more »

„JEDNAKOST ORUŽJA“ I NJEGOVA AFIRMACIJA U OKVIRU PRAVA NA OBRANU (Regionalni komparativni osvrt)
Dr sc. Tadija Bubalović, pp: 135-162

Read more »

REGULACIJA LIHVARSKOG/ZELENAŠKOG PONAŠANJA U PRAVNOM SISTEMU BIH
Dr sc. Eldan Mujanović, Mr sc. Dina Bajraktarević pp: 163-178

Read more »

PRIVATE SECURITY IN WESTERN BALKAN COUNTRIES - Current Situation and Challenges
Dusan Davidović, pp: 179-191

Read more »

ZNAČAJ ZAKONSKIH REŠENJA U PREVENCIJI I SUZBIJANJU NARKOMANIJE
Mr Miroslav Ivanović, pp: 193-203

Read more »

NASTANAK I RAZVOJ KORUPTIVNE KARIJERE U POLICIJI – KONCEPCIJA „KLIZAVOG TERENA“
Mr Zoran Kesić, pp: 205-224

Read more »

Reviews
Events
Other