Vol. 53 num. 2-3

Complete issue in pdf

Articles

ZLOČIN PROTIV MIRA KAO „KAPITALNO“ MEĐUNARODNO KRIVIČNO DELO
Prof. dr Milan Škulić, pp: 9-40

Read more »

EUROJUST
Prof. dr Vid Jakulin, pp: 41-55

Read more »

STANDARDI STRUČNOSTI U RADU SA OSUĐENIM LICIMA: SPREČAVANJE TORTURE U IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA
Prof. dr Snežana Soković, pp: 57-73

Read more »

PREOPTEREĆENOST ZATVORSKIH KAPACITETA I MOGUĆA REŠENJA OVOG PROBLEMA
Prof. dr Đorđe Đorđević, pp: 75-91

Read more »

POŠTOVANJE PRAVA OKRIVLJENOG NA ODBRANU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
Dr Nataša Mrvić-Petrović, pp: 93-107

Read more »

STRUČNOST PROCESNIH UČESNIKA U POSTUPKU PREMA MALOLJETNICIMA U REPUBLICI SRPSKOJ – dosadašnja iskustva i kako dalje –
Prof. dr Ljubinko Mitrović, pp: 109-124

Read more »

MEĐUNARODNA TRGOVINA LJUDIMA (Čl. 186. Krivičnog zakona BiH)
Prof. dr Ivanka Marković, pp: 125-137

Read more »

PEACE THROUGH LAW: THE ROME STATUTTE OF INTERNACIONAL CRIMINAL COURT AND CONTEXTUAL ELEMENTS WITH REFERENCETO ARMED CONFLICT
Sabina Zgaga, PhD, pp: 139-158

Read more »

NASILJE U PARTNERSKIM ODNOSIMA I PORODICI U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE - Tragom Istanbulske konvencije -
Prof. dr Milanka Vešović, pp: 159-184

Read more »

EXPERIENCING COMMUNITY SERVICE IN BELGRADE – NORMATIVE FRAMEWORK AND GENERAL IMPRESSIONS
Jelena Želeskov Đorić, PhD, Ana Batrićević, PhD, Boban Petrović, MSc pp: 185-196

Read more »

SPECIJALIZACIJA SUBJEKATA KAO FAKTOR SUPROTSTAVLJANJA ORGANIZOVANOM KRIMINALITETU
Doc. dr Mile Šikman, pp: 197-216

Read more »

EKOLOŠKI KRIMINALITET
Nevena Marinković, pp: 217-229

Read more »

Reviews
Events
Other