Vol. 58 num. 1-2

Complete issue in pdf

Articles

POVRAT U KRIVIČNOM ZAKONIKU SRBIJE: KRITIČKI OSVRT NA NJEGOVO NORMATIVNO UREĐENJE
Emir Ćorović, pp: 9-27

Read more »

JEVREJI KAO ŽRTVE ZLOČINA MRŽNJE U VELIKOJ BRITANIJI
Darko Dimovski, pp: 29-49

Read more »

RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIKA KROZ RAD SA KONJIMA U KAZNENO POPRAVNOM ZAVODU U SREMSKOJ MITROVICI: KONCEPT, PRIMENA, IMPRESIJE
Ana Batrićević, pp: 51-68

Read more »

DUGOTRAJNI ILI DOŽIVOTNI ZATVOR
Darko Radulović, pp: 69-87

Read more »

UPOTREBA LJUDSKIH PRAVA U GEOPOLITIČKE SVRHE
Radenko Šćekić, pp: 89-103

Read more »

EVROPSKI INSTRUMENTI I STANDARDI U OBLASTI MALOLJETNIČKOG KRIVIČNOG PRAVOSUĐA
Vedad Gurda, pp: 105-126

Read more »

MALOLETNA LICA KAO ŽRTVE MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH DELA
Višnja Ranđelović, pp: 127-144

Read more »

KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA – ZAKONITI I NEZAKONITI PRIHODI
Jelena Rakić, pp: 145-160

Read more »

INTEGRITET POLICIJE I POVREDE INTEGRITETA POLICIJE
Ana Paraušić, pp: 161-179

Read more »

Reviews
Events
Other

STAVOVI GRAĐANA O RADU POLICIJE – OCENA PRIMENE STRATEGIJE POLICIJE U ZAJEDNICI U REPUBLICI SRBIJI
Lazar Đoković, pp: 181-198

Read more »