Vol. 53 num. 1

Complete issue in pdf

Articles

KRIMINALISTIKA I UNAPREĐENJE STRUČNOSTI KRIVIČNO PROCESNIH SUBJEKATA
Prof. dr Branislav Simonović, pp: 9-26

Read more »

ZAŠTITA SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE
Prof. dr Miodrag N. Simović, pp: 27-51

Read more »

USKLAĐENOST KRIVIČNOG ZAKONA: HIPOTEZA I DILEME
Prof. dr Ivana Simović-Hiber, pp: 53-68

Read more »

MEĐUSOBNI ODNOS I KOMPETENTNOST ORGANA PREDISTRAŽNOG POSTUPKA
Prof. dr Božidar Banović, pp: 69-88

Read more »

STRANAČKA ISTRAGA U SRPSKOM I ITALIJANSKOM KRIVIČNOM PROCESNOM ZAKONODAVSTVU I EFIKASNOST ISTRAŽNOG POSTUPKA
Doc. dr Aleksandar Bošković, pp: 89-110

Read more »

POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI PREMA ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE IZ 2011. GODINE
Doc. dr Emir Ćorović, pp: 111-129

Read more »

РЕФОРМЫ В УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА - ПРИБЛИЖЕНИЕ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Prof. dr Nurgaliev B.M., Dr Lakbaev K.S., Docent Kusainova A.K. pp: 131-154

Read more »

KRIVIČNO DJELO NASILNIČKOG PONAŠANJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU CRNE GORE
Doc. dr Darko Radulović, pp: 155-166

Read more »

Reviews
Events
Other