Vol. 60 num. 2

Complete issue in pdf

Articles

KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA NA DEČIJU PORNOGRAFIJU/PORNOGRAFIJU MALOLETNIH LICA - PLASIRANU/NASTALU ZLOUPOTREBOM RAČUNARSKE MREŽE/KOMUNIKACIJE DRUGIM TEHNIČKIM SREDSTVIMA
Prof. dr Milan Škulić, pp: 9-57

Read more »

UPOTREBA AUDIO VIZUELNE VEZE U ISPITIVANJU DECE U KRIVIČNOM POSTUPKU – IZ UGLA SUDIJE
dr Dragan Obradović, pp: 59-75

Read more »

AUDIO – VIDEO LINK KAO SREDSTVO ZAŠTITE POSEBNO OSETLJIVOG SVEDOKA I FAKTOR URAVNOTEŽENJA POLOŽAJA OKRIVLJENOG
doc. dr Ivana Miljuš, pp: 77-104

Read more »

MEĐUNARODNOPRAVNI STANDARDI KOJIMA SE REGULIŠE ZAŠTITA OD SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA I ISKORIŠTAVANJA DJECE U DIGITALNOM OKRUŽENJU
prof. dr Ljubinko Mitrović, Nikolina Grbić-Pavlović, Sonja Tomašević pp: 105-118

Read more »

DJEČJA PORNOGRAFIJA U SVJETLU RAČUNARSKIH KRIVIČNIH DJELA: MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO BOSNE I HERCEGOVINE
prof. dr Vladimir M. Simović, prof. dr Marina M. Simović pp: 119-132

Read more »

PODSTREKAVANJE NA POLNU ZLOUPOTREBU MALOLETNIKA PUTEM RAČUNARSKIH UREĐAJA
prof. dr Dragan Jovašević, pp: 133-147

Read more »

ODNOS MALOLJETNIH PRESTUPNIKA PREMA POČINJENOM KRIVIČNOM DJELU
prof. dr Nebojša Macanović, Milica Pajić pp: 149-165

Read more »

IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA IZREČENE ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Sofija Nešić, pp: 167-181

Read more »

LAJPCIŠKI PROCESI – PRILOG PROUČAVANJU ISTORIJE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA
Marko Romić, pp: 183-202

Read more »

POLICIJSKE NAUKE U REPUBLICI SRBIJI – STANJE I CILJEVI
prof. dr Božidar Banović, dr Đurica Amanović pp: 203-215

Read more »

IZUZECI OD NEPOSREDNOG IZVOĐENJA DOKAZA I PRIVILEGOVANI SVJEDOCI U KRIVIČNOM POSTUPKU CRNE GORE
Mirko Bošković, pp: 217-230

Read more »

Reviews

PRIKAZ KNJIGE: PROF. DR NEBOJŠA MACANOVIĆ, (2021) RESOCIJALIZACIJA MALOLJETNIH PRESTUPNIKA. BANJA LUKA: CENTAR MODERNIH ZNANJA
dr Filip Mirić, pp: 231-232

Read more »

Events
Other