Uputstvo za recenzente

Svaki prijavljeni rad podleže postupku provere usklađenosti sa tehničkim uputstvima za autore i dvostrukoj anonimnoj recenziji. Pre nego rad bude upućen recenzentima, uredništvo procenjuje da li je rad podoban za objavljivanje u časopisu imajući u vidu njegovu formu i tematsku oblast.

Cilj recenziranja jeste da uredništvu olakša donošenje odluke o tome da li pristigli rad treba prihvatiti za objavljivanje ili odbiti, ili da se kvalitet rada, kroz eventualne korekcije koje predlože recenzenti, unapredi. Recenzenti se biraju isključivo prema oblasti svoje ekspertize, odnosno da li raspolažu relevantnim znanjem za ocenu rada. Kako bi se prevenirao sukob interesa, recenzent i autor/i ne smeju dolaziti iz iste institucije. Kompletan postupak, od prijave pa do prihvatanja/odbijanja rada, moguće je pratiti na sajtu časopisa.

Ukoliko prvi put prilaže recenziju za časopis Revija za kriminologiju i krivično pravo, recenzent mora kreirati korisnički nalog odabirom opcije za registraciju. Svaki sledeći put kada pristupa ovoj sekciji recenzent se prijavljuje putem korisničkog imena i kreirane lozinke. Osim osnovnih podataka o sebi, recenzent bi trebalo da popuni i polja „oblasti ekspertize“ gde može uneti do 10 pojmova dužine do 5 reči. Ovo urednicima pomaže u izboru recenzenta i dodeli rada. Recenzentu će biti dostupna opcija „moje recenzije“ sa naslovima radova i statusima recenzija (prihvaćena recenzija, poslata recenzija i poslata dodatna recenzija), sa datumima. U okviru svake dodeljene recenzije recenzent ima opciju da preuzme rad koji mu je dodeljen i popuni recenzentski formular na sajtu.

Recenzent bi trebalo da oceni sledeće aspekte rada: da li rad po tematici odgovara časopisu Revija za kriminologiju i krivično pravo, adekvatnost naslova, apstrakta i ključnih reči, strukturu rada, predmet istraživanja i korišćene naučne metode, prikazane rezultate, jezik i stil rada, kao i aktuelnost navedene literature. Od obima zahtevanih izmena, zavisiće i to da li recenzent ponavlja isti postupak nakon što Redakcija primi korigovan rad.