O reviji

Revija za kriminologiju i krivično pravo je naučni časopis koji ima za cilj da promoviše teorijska i praktična iskustva iz kriminologije, krivičnog prava, penologije i srodnih naučnih disciplina i jedini je časopis te vrste na ovim prostorima.

Časopis u kontinuitetu izlazi od 1962. godine i kategorisan je kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51).

Časopis redovno izlazi tri puta godišnje. U brojevima 1 i 3 objavljuju se radovi na engleskom jeziku, dok je broj 2 na srpskom.

Suizdavači časopisa su Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Svi radovi se recenziraju, a recenzije su anonimne.

Časopis se distribuira velikom broju fakulteta, instituta i drugih naučno-istrazivačkih organizacija, kao i pravosudnim organima u Srbiji i regionu.

Tradicija časopisa i kvalitet radova objavljenih u Reviji, decenijama ga čine predmetom interesovanja i poštovanja svih koji se bave naučnoistraživačkim radom u domenu krivičnih nauka.

Osim duge tradicije i ranga autora, respektabilni ugled ovog časopisa, zaslužen je i strogim, sadržinsko- metodološkim kriterijumima koji se poštuju prilikom selekcije radova za objavljivanje.