Uputstvo za prijavu rada

U časopisu Revija za kriminologiju i krivično pravo objavljuju se originalni naučni radovi, pregledni radovi, stručni radovi, polemike i prikazi knjiga.

U Reviji se objavljuju radovi na srpskom i engleskom jeziku, i moraju zadovoljavati elementarne jezičke (pravopisne, stilske i gramatičke) standarde.

Redakcija prihvata samo tekstove koji su podneti putem obrasca na sajtu časopisa. Ukoliko prvi put prilaže rad u časopis Revija za kriminologiju i krivično pravo, autor mora kreirati korisnički nalog odabirom opcije za registraciju. Tom prilikom popunjava zadati obrazac sa osnovnim podacima o sebi i svojoj ekspertizi. Svaki sledeći put kada pristupa ovoj sekciji autor se prijavljuje putem korisničkog imena i kreirane lozinke. Nakon toga, autor može početi priceduru prijave rada odabirom opcije “novi rukopis”.

Na svom profilu, u odeljku “Moji rukopisi” autor može pratiti status rukopisa koji prilaže za Reviju, od datuma prijema, recenzije, ispravki i konačne odluke o prihvatanju/odbijanju rada.