Otvoreni pristup

Časopis se izdaje u režimu otvorenog pristupa (Green Open Access). Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača. Postupak prijavljivanja rukopisa, recenzije, obrada i objavljivanje rada su besplatni. Sadržaj se objavljuje bez posebnih perioda odlaganja (poput embargo perioda).