Etički standardi

Tokom postupka prijave rada, autori moraju potvrditi originalnost rada i da su svi izvori pravilno citirani. Plagiranje u bilo kojoj formi je neprihvatljivo.

Autori takođe moraju da potvrde da njihov članak nije ranije objavljen u potpunosti ili delimično na bilo kom jeziku, niti je ponuđen radi objavljivanja drugom naučnom časopisu u zemlji ili inostranstvu dok uredništvo časopisa ne obavesti autora o krajnjoj odluci o publikovanju ili odbijanju rada.

Podnošenjem članka časopisu, autori garantuju da su isključivo odgovorni za njegov celokupan sadržaj.

Prilikom prijave članka autor mora popuniti sledeću tabelu o usaglašenosti sa etičkim principima:

Da li vaše istraživanje ukljuluje učešće ispitanika? Da Ne
Ukoliko je odgovor DA, da li su sve procedure planirane istraživanjem koje uključuju ispitanike u saglasnosti sa etičkim standardima institucionalnog i/ili nacionalnog etičkog odbora/komisije i Helsinškom deklaracijom i njenim izmene ili uporedivim etičkim standardima? Da Ne
Da li postoji informisana/pismena saglasnot svih učesnika u istraživanju? Da Ne
Da li u vašem istraživanju učestvuju životinje? Da Ne
Ukoliko je odgovor DA, da li su sve primenjive međunarodne, nacionalne i/ili institucionalne smernice o brizi i korišćenju životinja ispoštovane? Da Ne